Debugging את מערכת הלימפה: כיצד לטהר את מערכת הלימפה?

ה מערכת הלימפה אנו מוצאים אותו כמעט בכל האורגניזם. הוא נוצר על ידי רשת של בלוטות לימפה ותעלות הלימפה, אשר מסירים גופים זרים ונוזל עודף לפני הלימפה מצטרף עם הדם.

צינורות הלימפה, שאין להם משאבה הדומה ללב המניע את הנוזלים שלה, הם עושים זאת לאט יותר, מוצאים אותנו עם כוח הנעה חיצוני, המקדם את הלימפה דרך התכווצות השרירים אלה כלי הלימפה לעבור.

אבל במקרים רבים, המסלול יש צורה לא סדירה, ולכן הבעיה העיקרית יש לעשות עם זה קשה לנסוע.

מסיבה זו, מעניין לדעת איך - הסרת מערכת הלימפה, לדעת איך לתקן את זה.

במובן זה, יש צורך להזכיר לכם שכבר הסברנו את הצעדים לטהר את הכבד עבור לטהר את הכליות עצמה

כיצד לנפות את מערכת הלימפה

בזמן Debug מערכת הלימפה, יש לקחת בחשבון כי פעילות גופנית היא אחד ההנחיות או הבסיסים העיקריים עבור מערכת זו כדי לעבוד כראוי.

הסיבה לכך היא כי התרגיל הוא הכרחי כמעט יש סינון טוב.

בכל מקרה, זה עשוי להיות גם שימושי לבחור את הניקוז הלימפה שצוינו על ידי אנשי מקצוע, אשר אמור להיות מיושם לאחר התייעצות רפואית.

מידע נוסף | MedlinePlus

ביצוע debugging באמצעות Xampp ו-PHPStorm ותוך שימוש ב-XDebug (none 2021)